TWÓJ BEZPOŚREDNI PARTNER W POLSCE!

 

POSZUKIWANIA NIEZNANYCH SPADKOBIERCÓW I BENEFICJENTÓW

 • odszukanie spadkobierców lub beneficjentów
 • skompletowanie dokumentacji (z kraju i zagranicy) koniecznej do uzyskania statusu spadkobiercy
 • tłumaczenie dokumentacji
 • przygotowanie oświadczeń składanych pod przysięgą
 • przeprowadzenie postępowania spadkowego
 • dystrybucja spadku pomiędzy spadkobierców

 

ODZYSKIWANIEM MAJĄTKÓW PRZEJĘTYCH BEZPRAWNIE PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE
PO 1945 ROKU

 • analiza stanu prawnego
 • skompletowanie dokumentacji potwierdzającej prawo własności
 • przeprowadzenie postępowania sądowego

 

POSZUKIWANIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LUB ICH NASTĘPCÓW PRAWNYCH

 • ustalenie ostatnich znanych właścicieli nieruchomości
 • odszukanie właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców / następców prawnych

 

ZBIERANIE DOKUMENTACJI

 • akty urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • dokumenty adopcyjne
 • dokumenty imigracyjne
 • akta majątkowe i własność nieruchomości
 • udokumentowanie obywatelstwa