ZWROT NIERUCHOMOŚCI W NATURZE

Jeżeli tylko jest taka możliwość staramy się uzyskać dla naszych klientów zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Jest to uzależnione od końcowej decyzji jaka zostanie wydana w postępowaniu reprywatyzacyjnym. Jeżeli decyzja taka będzie stwierdzała nieważność wywłaszczenia, a obiekt będący przedmiotem nacjonalizacji nadal znajduje się we władaniu Skarbu Państwa, to właścicielowi przysługuje roszczenie o wydanie mienia w naturze.

Po odzyskaniu nieruchomości zajmujemy się, na życzenie naszych klientów, sprzedażą nieruchomości, a nasze wynagrodzenie pobierane jest w takiej sytuacji dopiero w momencie, w którym nasi klienci otrzymują kwotę uzyskaną ze sprzedaży.