CZĘSTE PYTANIA

Czy w Polsce jest ustawa reprywatyzacyjna?

W chwili obecnej nie ma takiej ustawy, co jakiś czas kolejne rządy podejmują próby jej uchwalenia, jednak jak do tej pory bezskutecznie.

Dotychczasowe projekty takich ustaw nie przewidują pełnej rekompensaty za utracone mienie ograniczając odszkodowanie, w zależności od projektu, od 8% do 20% jego wartości.

 

Kiedy można ubiegać się o odzyskanie majątku utraconego w wyniku decyzji nacjonalizacyjnych?

W sytuacji kiedy decyzja nacjonalizacyjna wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem ówcześnie obowiązującego prawa, jak również w sytuacji, kiedy akty nacjonalizacyjne przewidywały odszkodowania, a nie zostały one przyznane.

 

Kto może wnioskować o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnych?

Z takimi wnioskami występować mogą dawni właściciele, współwłaściciele lub ich spadkobiercy.

 

Jakie dokumenty potwierdzają prawo własności?

Dokumentami takimi mogą być:

  • wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności w momencie przejęcia przez państwo nieruchomości lub
  • wypisy aktów notarialnych stanowiące podstawę nabycia nieruchomości (gdy księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu)
  • postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (w przypadku spadkobierców)
  • wszelkie dokumenty związane z odzyskiwanym mieniem, a potwierdzające prawa do przejętego przez państwo majątku.