top of page

CZYM JEST GENEALOGIA SPADKOWA I JAKĄ ROLĘ PEŁNI KANCELARIA SPADKOWA GENEATRANSLAT?

Historia Polski nierozłącznie związana jest z migracją wynikającą ze zmian granic, wojen, czy sytuacji ekonomicznej. Odległość i upływ czasu, a także, pojawiająca się częstokroć wraz z kolejnym pokoleniem, bariera językowa powodowała rozluźnienie kontaktów między krewnymi. Z czasem takie kontakty potrafią całkowicie zaniknąć i tylko najstarsze osoby w rodzinie pamiętają, że kiedyś brat lub siostra dziadka opuścili kraj w poszukiwaniu lepszego jutra w Ameryce, Francji, Niemczech, czy Kanadzie.
Jednak więzy krwi łączące członków rodzin nie zanikają i to właśnie na nich oparte są systemy prawa spadkowego na całym świecie. Kiedy ktoś umiera nie pozostawiwszy najbliższych krewnych takich jak dzieci, czy rodzeństwo - do dziedziczenia uprawnieni są dalsi członkowie rodziny.
Międzynarodowe postępowania spadkowe niejednokrotnie wiążą się z prowadzeniem poszukiwań genealogicznych. Dzieje się tak, gdy wiadoma jest tożsamość spadkobierców, ale nieznane ich miejsce pobytu (dziedziczenie testamentowe) lub też gdy nie są znane osoby uprawnione do dziedziczenia spadku (dziedziczenie ustawowe).
W takich właśnie, międzynarodowych postępowaniach spadkowych, specjalizuje się nasza Kancelaria.
Zajmujemy się kompleksową obsługą każdej sprawy tzn. przeprowadzamy badania genealogiczne, odnajdujemy potencjalnych spadkobierców (status spadkobiercy uzyskuje się dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego), kompletujemy wszelkie dokumenty niezbędne do udowodnienia praw do spadku oraz reprezentujemy potencjalnych spadkobierców przed sądem spadku.

Please reload

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

Jesteśmy członkiem APG i CGP
bottom of page