top of page
ZAKRES TERYTORIALNY

Na przestrzeni wieków granice Polski i jej sąsiadów ulegały licznym zmianom.

W różnych okresach granice Polski obejmowały tereny lub były częścią takich państw jak:

 • Niemcy

 • Austria

 • Rosja

 • Ukraina

 • Litwa

 • Białoruś

 

lub krain historycznych:

 • Galicja

 • Prusy

 • Śląsk

GŁÓWNE RELIGIE

Przez kilkaset lat Polska był domem dla wyznawców wielu religii, wśród nich najważniejsze to:

 • katolicyzm

 • prawosławie

 • judaizm

 • ewangelicyzm

 • luteranizm

 • islam

Please reload

HISTORIA POLSKI TO HISTORIA

WIELU NARODÓW I RÓŻNYCH KULTUR

 

Polska do momentu zakończenia II wojny światowej była państwem wieloetnicznym i wielokulturowym. Wśród jej mieszkańców oprócz Polaków byli Ukraińcy, Niemcy, Litwini, Rosjanie, Białorusini. Oprócz dominującej religii katolickiej Polska była domem dla wyznawców judaizmu, prawosławia, grekokatolicyzmu, czy protestantyzmu.

 

Polska to także kraj migrantów, liczne wojny, powstania, ale także bieda zmuszały ludzi do szukania lepszego życia w innych krajach, bardzo często w Stanach Zjednoczonych. Z tego też powodu bardzo wiele osób na całym świecie może odnaleźć wśród swoich przodków osoby związane z Polską.

Polskich przodków mają m. in. Scarlett Johansson, Adrien Brody, Uma Thurman, Axl Rose, Emily Ratajkowski, Amy Schumer, David Baddiel, czy Marylin Manson.

Współpracowaliśmy przy rekonstruowaniu historii rodzin kilku z tych osób prowadząc poszukiwania dla programów "Finding Your Roots" teelewizji PBS i "Who Do You Think You Are?" telewizji BBC. Odnośniki do części tych programów znajdziecie Państwo w zakładce REFERENCJE.

Poniżej znajdą Państwo wykaz naszych najważniejszych usług. W celu uzyskania dokładnych informacji zachęcamy do bezpośredniego KONTAKTz nami.

BADANIA GENEALOGICZNE

W trakcie prowadzonych przez nas badań genealogicznych staramy się odtworzyć historię rodu będącego przedmiotem zleconych badań.

 • weryfikujemy informacje przekazane przez rodzinę

 • ustalamy pełną liczbę przodków

 • badamy losy poszukiwanych krewnych

 • odnajdujemy żyjących krewnych

 • rekonstruujemy drzewa genealogiczne rodzin

 • kompletujemy dokumentację potwierdzającą korelacje rodzinne

DRZEWO GENEALOGICZNE

Drzewo genealogiczne to wielopokoleniowa tablica potomków przedstawiająca w formie graficznej więzy pokrewieństwa występujących na nim osób.

 • rekonstruujemy drzewa genealogiczne rodzin

 • kompletujemy dokumentację potwierdzającą korelacje rodzinne

 • prowadzimy badania genealogiczne mające na celu ustalenie pełnej listy przodków

ZBIERANIE DOKUMENTACJI

 • akty urodzeń, małżeństw i zgonów

 • dokumenty adopcyjne

 • dokumenty imigracyjne

 • akta majątkowe i własnościowe nieruchomości

 • udokumentowanie obywatelstwa

 • potwierdzenia szlachectwa

 • inne dokumenty

Please reload

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

Jesteśmy członkiem APG i CGP
bottom of page