top of page

JAKI BĘDZIE KOSZT POSTĘPOWANIA SPADKOWEGO?

GENEATRANSLAT nigdy nie żąda od spadkobierców jakichkolwiek pieniędzy na poczet kosztów przeprowadzenia sprawy.

Wszelkie koszty przeprowadzenia badań genealogicznych i postępowania spadkowego nasza Kancelaria pokrywa z własnych środków.

Spadkobiercy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem sprawy.

Nawet jeżeli nie zostaniecie Państwo uznani za spadkobierców, to nie jesteście w żaden sposób zobowiązani do zwrotu poniesionych przez nas kosztów.

Honorarium przysługuje nam wyłącznie jeśli odniesiemy sukces, wyłącznie jeśli otrzymacie Państwo spadek.

GENEATRANSLAT prowadzi sprawy spadkowe na zasadzie własnego ryzyka. Oznacza to, że nasze honorarium płatne jest tylko i wyłącznie, jeśli Państwa prawa do spadku zostaną uznane i otrzymacie Państwo pieniądze. Proponowana przez nas umowa określa nasze honorarium jako procent od kwoty, którą otrzymacie Państwo z tytułu spadku. Kwota ta zostanie nam przekazana przez administratora spadku bezpośrednio z masy spadkowej.

Please reload

Jesteśmy członkiem APG i CGP

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

bottom of page