top of page

DRZEWO GENEALOGICZNE

Drzewo genealogiczne to wielopokoleniowa tablica potomków przedstawiająca w formie graficznej więzy pokrewieństwa występujących na nim osób.

 • rekonstruujemy drzewa genealogiczne rodzin

 • kompletujemy dokumentację potwierdzającą korelacje rodzinne

 • prowadzimy badania genealogiczne mające na celu ustalenie pełnej listy przodków

BADANIA GENEALOGICZNE

W trakcie prowadzonych przez nas badań genealogicznych staramy się odtworzyć historię rodu będącego przedmiotem zleconych badań.

 • weryfikujemy informacje przekazane przez rodzinę

 • ustalamy pełną liczbę przodków

 • badamy losy poszukiwanych krewnych

 • odnajdujemy żyjących krewnych

 • rekonstruujemy drzewa genealogiczne rodzin

 • kompletujemy dokumentację potwierdzającą korelacje rodzinne

ZBIERANIE DOKUMENTACJI

 • akty urodzenia, małżeństwa i zgonu

 • dokumenty adopcyjne

 • dokumenty imigracyjne

 • akta majątkowe i własność nieruchomości

 • udokumentowanie obywatelstwa

 • potwierdzenia szlachectwa

POSZUKIWANIA NIEZNANYCH SPADKOBIERCÓW I BENEFICJENTÓW

 • odszukanie spadkobierców lub beneficjentów

 • skompletowanie dokumentacji (z kraju i zagranicy) koniecznej do uzyskania statusu spadkobiercy

 • tłumaczenie dokumentacji

 • przygotowanie oświadczeń składanych pod przysięgą

 • przeprowadzenie postępowań spadkowych

 • dystrybucja spadku pomiędzy spadkobierców

Please reload

bottom of page