top of page

ILE TRWA POSTĘPOWANIE SPADKOWE?

Czas przeprowadzenia postępowania jest inny dla każdej sprawy i uzależniony zarówno od stopnia jej złożoności, liczby spadkobierców, jak i od regulacji prawnych państwa, w którym zmarł spadkodawca. Po skompletowaniu przez nas koniecznej dokumentacji składamy przed sądem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Od tego momentu wszystko zależy od terminów rozpraw jakie wyznaczy sąd. W przypadku sądów właściwych dla dużych metropolii czas trwania sprawy od momentu odnalezienia spadkobierców do momentu wypłaty im pieniędzy wynosi nawet dwa-trzy lata.

Please reload

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

Jesteśmy członkiem APG i CGP
bottom of page