top of page

JAK OBLICZANY JEST PAŃSTWA UDZIAŁ W SPADKU?

Państwa udział jest zawsze obliczany zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w państwie, w którym zmarł spadkodawca i uzależniony od następujących czynników:

- całkowitej liczby spadkobierców
- stopnia pokrewieństwa łączącego Państwa ze zmarłym.

Please reload

Jesteśmy członkiem APG i CGP

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

bottom of page