top of page

Czym jest genealogia spadkowa i jaką rolę pełni Kancelaria Spadkowa GeneaTranslat ?

Postępowanie spadkowe niejednokrotnie wiąże się z prowadzeniem poszukiwań genealogicznych. Dzieje się tak, gdy wiadoma jest tożsamość spadkobierców, ale nieznane ich miejsce pobytu (dziedziczenie testamentowe) lub też gdy nie są znane osoby uprawnione do dziedziczenia spadku (dziedziczenie ustawowe).

Dlaczego nasza Kancelaria się z Państwem skontaktowała ?

Wykorzystując naszą wiedzę dotyczącą regulacji prawa spadkowego w poszczególnych krajach, ustalamy krąg osób uprawnionych do dziedziczenia. Następnie prowadzimy badania genealogiczne mające na celu odnalezienia potencjalnych spadkobierców.

Jaki będzie koszt postępowania spadkowego ?

GENEATRANSLAT nigdy nie żąda od spadkobierców jakichkolwiek pieniędzy na poczet kosztów przeprowadzenia sprawy.

Czy spadek może posiadać długi ?

Na wartość spadku składają się jego aktywa (majątek spadkowy) oraz pasywa (długi spadkowe). 

Ile trwa postępowanie spadkowe ?

Czas przeprowadzenia sprawy jest inny dla każdej sprawy i uzależniony zarówno od stopnia jej złożoności, liczby spadkobierców, jak i od regulacji prawnych państwa, w którym zmarł spadkodawca.

Jak obliczany jest Państwa udział w spadku ?

Państwa udział jest zawsze obliczany zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w państwie, w którym zmarł spadkodawca.

1 / 1

Please reload

bottom of page