top of page

DLACZEGO NASZA KANCELARIA SKONTAKTOWAŁA SIĘ Z PAŃSTWEM?

Wykorzystując naszą wiedzę dotyczącą regulacji prawa spadkowego w poszczególnych krajach, ustalamy krąg osób uprawnionych do dziedziczenia. Następnie prowadzimy badania genealogiczne mające na celu odnalezienia potencjalnych spadkobierców.

 

Jeżeli skontaktowaliśmy się z Państwem oznacza to, iż naszym zdaniem mogą być Państwo uprawnieni do dziedziczenia w jednej ze spraw, które prowadzimy. W takim przypadku nasz przedstawiciel zaproponuje Państwu zawarcie z nami umowy, w której GENEATRANSLAT zobowiązuje się udzielić Państwu informacji odnośnie praw do spadku i przeprowadzić w Państwa imieniu całe postępowanie spadkowe.

GENEATRANSLAT zajmie się ustaleniem kręgu spadkobierców, skompletuje niezbędną dokumentację, dostarczy tłumaczenia i zapewni uwierzytelnienia dokumentów niezbędne do udowodnienia Państwa spraw do spadku. Kancelaria sporządzi także odpowiednie oświadczenia pod przysięgą, dokumentujące przeprowadzone badania genealogiczne.

GENEATRANSLAT nie pobiera od Państwa żadnych opłat na poczet prowadzonego postępowania, wszelkie koszty - do momentu zakończenia postępowania - są pokrywane ze środków Kancelarii.

Please reload

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

Jesteśmy członkiem APG i CGP
bottom of page