top of page

INFORMACJA DLA SPADKOBIERCÓW

INFORMACJA DLA SPADKOBIERCÓW

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami

na najczęstsze pytania oraz informacją

o specyfice prowadzonych przez nas postępowań spadkowych.

Please reload

Czym jest genealogia spadkowa i jaką rolę pełni Kancelaria Spadkowa GeneaTranslat?

Postępowanie spadkowe niejednokrotnie wiąże się z prowadzeniem poszukiwań genealogicznych. Dzieje się tak, gdy wiadoma jest tożsamość spadkobierców, ale nieznane ich miejsce pobytu (dziedziczenie testamentowe) lub też gdy nie są znane osoby uprawnione do dziedziczenia spadku (dziedziczenie ustawowe).

Spadkobiercy powoływani są do spadku na podstawie ustawy lub testamentu, spadkodawca ma również możliwość zapisania określonej osobie części swojego majątku.

Dlaczego nasza Kancelaria skontaktowała się z Państwem?

Wykorzystując naszą wiedzę dotyczącą regulacji prawa spadkowego w poszczególnych krajach, ustalamy krąg osób uprawnionych do dziedziczenia. Następnie prowadzimy badania genealogiczne mające na celu odnalezienia potencjalnych spadkobierców.

Jaki będzie koszt postępowania spadkowego?

GENEATRANSLAT nigdy nie żąda od spadkobierców jakichkolwiek pieniędzy na poczet kosztów przeprowadzenia sprawy.

Czy spadek może posiadać długi?

Na wartość spadku składają się jego aktywa (majątek spadkowy) oraz pasywa (długi spadkowe). 

Ile trwa postępowanie spadkowe?

Czas przeprowadzenia postępowania jest inny dla każdej sprawy i uzależniony zarówno od stopnia jej złożoności, liczby spadkobierców, jak i od regulacji prawnych państwa, w którym zmarł spadkodawca.

Jak obliczany jest Państwa udział w spadku?

Państwa udział jest zawsze obliczany zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w państwie, w którym zmarł spadkodawca.

Please reload

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Jesteśmy członkiem APG i CGP

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

bottom of page