top of page

POSZUKIWANIA NIEZNANYCH SPADKOBIERCÓW I BENEFICJENTÓW

 • odszukanie spadkobierców lub beneficjentów

 • skompletowanie dokumentacji (z kraju i zza granicy) koniecznej do potwierdzenia statusu spadkobiercy

 • tłumaczenie dokumentacji

 • przygotowanie oświadczeń składanych pod przysięgą (Affidavit)

 • przeprowadzanie postępowań spadkowych

 • dystrybucja spadku pomiędzy spadkobierców

POSZUKIWANIA ZWIĄZANE Z HOLOCAUSTEM

 • poszukiwania ocalonych z Holocaustu

 • dokumentowanie losów ofiar Holocaustu

 • wszelkie inne poszukiwania i prace dokumentacyjne związane z Holocaustem

ZBIERANIE DOKUMENTACJI

 • akty urodzeń, małżeństw i zgonów

 • dokumenty adopcyjne

 • dokumenty imigracyjne

 • akta majątkowe i własnościowe nieruchomości

 • udokumentowanie obywatelstwa

 • występowanie o zwrot odebranych nieruchomości lub o odszkodowanie

 • ustalanie ostatnich znanych właścicieli nieruchomości

 • odszukanie właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców / następców prawnych

 • weryfikacja pokrewieństwa potencjalnych spadkobierców z właścicielami nieruchomości

 • ustalanie adresów nieruchomości posiadanych przez przodków

Please reload

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

Jesteśmy członkiem APG i CGP
bottom of page