top of page

CZY SPADEK MOŻE POSIADAĆ DŁUGI?

Na wartość spadku składają się jego aktywa (majątek spadkowy) oraz pasywa (długi spadkowe). Długi spadkowe pomniejszają wartość spadku, a do ich pokrycia, bezpośrednio z masy spadkowej, zobowiązany jest kurator spadku. W zupełnie wyjątkowych okolicznościach może się okazać, iż długi przewyższają wartość spadku. W takim przypadku spadek zostaje uznany za niewypłacalny i nie odziedziczą Państwo żadnego majątku.

W takiej sytuacji nie są Państwo zobowiązani do żadnej zapłaty na rzecz naszej Kancelarii.

Please reload

Jesteśmy członkiem APG i CGP

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

bottom of page